PROGRAM MOBILITI INBOUND FPQS USIM - PSU THAILAND

Lawatan Pelajar dari Prince of Songkla University(PSU) ke USIM telah memberi peluang kepada Pelajar FPQS, USIM mengadakan Program Mobiliti Inbound bersama dengan Pelajar PSU. Pelbagai program dan aktiviti dijalankan secara bersama sepanjang seminggu keberadaan mereka di Bumi Nilai bermula dari 17-24hb April 2017. Antara aktiviti yang diikuti oleh mereka ialah Bengkel Asas Braille, Ijazah Sanad al-Fatehah, Mendaki Bukit Melati bersama Naib Canselor USIM dan akhir sekali Lawatan ke Putrajaya dan Kuala Lumpur.