SYARAHAN SARJANA PELAWAT

Nilai, 10 Ogos 2017, Syarahan Sarjana Pelawat telah diadakan di DKU FPQS yang disampaikan oleh Pendakwah terkenal dari Arab Saudi al-Syeikh Dr Aidh al-Qarni, pengarang buku Best Seller " La Tahzan". Kehadiran beliau ke Bumi Nilai ini memberi peluang yang amat bermakna kepada warga USIM mendengar amanat dan nasehat yang disampaikan.