SEMINAR WAHYU ASAS TAMADUN PERINGKAT ANTARABANGSA KALI KELIMA

Nilai, Negeri Sembilan, 10-11 Okt 2017- SEMINAR WAHYU ASAS TAMADUN (SWAT V 2017) Peringkat Antarabangsa Kali Kelima telah berjaya dianjurkan oleh Fakulti Pengajian Quran dan Sunnah pada 10-11hb Oktober lepas. Seminar tersebut telah dirasmikan oleh Datuk Seri Dr Abdullah Bin Md Zin, Penasihat Agama kepada Perdana Menteri, seterusnya menyapaikan Ucaptama. Seminar ini bertemakan “Wasatiah Al-Quran Dalam Mendepani Cabaran Kontemporari”

Sebanyak 79 kertas kerja telah dibentangkan oleh pembentang-pembentang dari dalam dan luar negara yang terdiri dari ahli-ahli akademik dari pelbagai institusi dikongsi bersama para peserta dalam isu-isu yang berkaitan dengan al-Quran. Disamping itu, Seminar juga diserikan dengan Ucaptama Kedua oleh Rektor IUR, Turkey, YBhg. Prof Dr Jamal Abd al-Sattar dengan kertasnya yang bertajuk:

وسطية القرآن في مواجهة التحديات المعاصرة: دور الجامعة العالمية للتجديد في إعداد التربية والتعليم للمنكوبين

 

Perasmian dan Ucaptama oleh  Y. Bhg Datuk Seri Dr Abdullah Bin Md Zin

Ucaptama Kedua oleh YBhg. Prof Dr Jamal Abd al-Sattar 

 

 Peserta yang menghadiri seminar