Artikel

Tajuk Penyelidikan

BIL

Tajuk/Title/عنوان

Ketua/Leader/رئيس

Ahli/Member/أعضاء

1

Kajian Keberkesanan Iqra’ Sebagai Kaedah Pembelajaran Membaca Al-Quran Di Semenanjung Malaysia.                  Kod Penyelidikan: UPU (1)/H/2001

Tn. Hj. Mohd Alwi Yusoff

1. Dr. Adel M.Abdulaziz

2. En. Ahmed Kamel Mohamed

2

Hadith Mawdu’ – Implikasi Dalam Kehidupan Masyarakat Malaysia, Tumpuan Kajian di Lembah Kelang.                                         Kod Penyelidikan: UPU (1)/F/2001

En. Mohd Fauzi Mohd Amin

1. Dr. Afaf Abdul Ghafoor Hameed

2. En. Mohd Radhi Ibrahim

       
 

2003

   

1

Pengurusan dan Proses Percetakan Al-Quran Di Yayasan Restu, Yayasan Terengganu dan Maktabah Al-Muarif : Kajian Perbandingan.                          Kod Penyelidikan: UPU (1)/C/2003

En. Khairul Anuar Mohamad

1. Tn. Syed Ahmad Termizi Syed Omar

2. En. Irwan Mohd Subri

2

Keperluan dan Prospek Program Tahfiz dan Qiraat di Malaysia: Kajian Kes di Semenanjung Malaysia.                                  Kod Penyelidikan: UPU (1)/H/2003

En. Muhammad Mustaqim Mohd Zarif

1.Tn. Syed Ahmad Tarmizi Syed Omar

2. En. Mohd Fauzi Mohd Amin

3.En. Khairul Anuar Mohamad

4. Tn. Hj. Mohd Alwi Yusoff

3

Kaedah Pengajian Hadith di IPTA: Satu Kajian Perbandingan.              Kod Penyelidikan: UPU (1)/I/2003

En. Mohd Zohdi Mohd Amin

1. Dr. Muhammed Abdullahi Nur                 2. En. Mohd Fauzi Mohd Amin                               3. Dr. Iehsan Musa Hasen                               4. Nur Zulaili Mohd Ghazali

       
 

2005

   

7

Method Pengajian Braillle Al-Quran                                      PPPP (H)/2005

En. Ahmad Kamel Mohamed

1. Tn. Hj. Mohd Alwi Yusoff

2. En. Khairul Anuar Mohammad

3. Tn. Hj. Muhammad Mustaqim Mohd Zarif ( sambung belajar)

       
 

2006

   

1

Program Pengajian Al-Quran Di Institusi Pengajian Tinggi Awam (IPTA) Malaysia: Kajian Perbandingan                                   PPPP (B)/2006

Pn. Robiatul Adawiyah Mohd

1. Tn. Syed Ahmad Tarmizi Syed Omar

2. En. Mohd Zohdi M. Amin

3. En. Nidzamuddin Zakaria

4. Dr. Adnan Mohamed Yusoff

2

Pengajaran Sirah Rasul di sekolah Rendah Agama: Kajian Teroka Terhadap Sukatan dan Keberkesanannya di Daerah Sepang, selangor Darul Ehsan.        PPPP (L)/2006

En. Nidzamuddin Zakaria

1.   Dr. Adel M. Abdulaziz

2.   En. Ahmad Kamel Mohamed

3

Gerakan Pejuang Hak Wanita dan Metodologinya dalam Memahami  Quran dan Sunnah                          PPPP (D)/2006

Pn. Norzulaili Mohd Ghazali

1.   Dr. Afaf Ghafour Abdul Hamid

2.   Pn. Robiatul Adawiyah Mohd

3.   En. Mohd Zohdi Mohd Amin

       

4

Evolusi Program Tahfiz dan Qiraat di Malaysia: Prospek Semasa          P(1)/C/2007

En. Norakyairee Mohd Raus

En. Khairul Anuar Mohamad

Dr. Adnan bin Mohamed Yusoff

       

5

Pengurusan Fatwa di Negara-Negara Nusantara – Pengurusan Fatwa di Singapura                         PPPP-INFAD/F/2004

En. Khairul Anuar Mohamad

1. En. Azman Ab Rahman

2. Dr. Adel M. Abd. Aziz

6

Pengurusan Fatwa di Negara-Negara Nusantara: Pengurusan Fatwa di Kemboja                 PPPP- INFAD /H/ 2004

Dr. Adnan Muhammed Yusoff

1. En. Wan Abdul Fattah

2. En. Hisham Sabri

       

7

Pengurusan Fatwa di Negara-Negara Nusantara: Pengurusan Fatwa di Thailand                    PPPP- INFAD /A/ 2006

Tn. Syed Ahmad Tarmizi Syed Omar

1. En. Khairul Anuar  Mohamad

       
 

2007

   

1

Pengurusan Fatwa di Arab Saudi     (PPPP – INFAD/A/2007)

En. Nidzamuddin Zakaria

Dr. Mahmoud Mohamed Ali

 

2009

   

1

Aplikasi Laman Web al-Durar al-Saniyyah Dalam Mentakhrijkan Hadis: Kajian Kes di Fakulti Pengajian Quran dan Sunnah (USIM       PPPP/FQS-04-10908

Syed Najihuddin bin Syed Hassan

 

2

Hadith Maudu’ Di Dalam Kitab Ihya’ Ulumiddin. Pengaruhnya Terhadap Tariqat Tasauf: Satu Kajian Di Negeri Sembilan.              PPPP/FQS-04-11008

Dr Mohd Fauzi Mohd Amin

 
       

3

Kaedah Pengajaran Kelas Agama bagi Pelajar Cacat Penglihatan : Kajian Kes di Sekolah Pendidikan Khas Princess Elizabeth, Johor        PPP/FQS-04-10409

Encik Mohd. NurAdzam Rasdi

 

 Fakulti Pengajian Quran Dan Sunnah
Universiti Sains Islam Malaysia, Bandar Baru Nilai, 71800, Nilai, Negeri Sembilan, MALAYSIA
Tel: +606-798 6705/6706, Faks: +606-798 6709, Emel: Alamat e-mel ini dilindungi daripada spambots. Anda perlukan JavaScript diaktifkan untuk memaparkannya.