Lawatan IAIN-SU ke FPQS dan Seminar Serantau Quran dan Sunnah

26 Januari 2014- Seramai 56 orang mahasiswa/i serta tiga orang pensyarah pengiring dari Institut Agama Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia telah mengadakan lawatan muhibbah ke Fakluti Pengajian Quran dan Sunnah pada 22-25 Januari lalu. Lawatan tersebut antara lain bertujuan membina jaringan kerjasama di antara kedua-dua buah institusi di samping memberi ruang dan peluang kepada mahasiswa kedua-dua buah institusi untuk bertukar maklumat berkaitan akademik dan pengalaman. Beberapa acara telah diadakan sempena lawatan tersebut. Antaranya Seminar Serantau Pengajian Quran dan Sunnah, Forum Mahasiswa, Nadwah Siswa, dan Malam Kesenian Islam.