BENGKEL KEPIMPINAN PELAJAR

Linggi, Melaka, 17hb Sep 17, Fakulti Pengajian Quran & Sunnah telah mengadakan Bengkel Kepimpinan Pelajar di KM Chalet, Kuala Linggi, Melaka pada 17-19hb September 2017. Bengkel ini disertai oleh pimpinan pelajar Persatuan Mahasiswa FPQS yang baru dipilih seramai 39 orang. Antara objektif program ini ialah untuk memupuk semangat kerjasama di kalangan pelajar  dan memberi input-input yang berguna  berkaitan dengan pengendalian organisasi kepada mereka. Program ini melibatkan pensyarah-pensyarah FPQS sebagai Fasilitator yang diketuai oleh Dr Khairul Nizam dan staf-staf FPQS. Program ini dirasmikan oleh Timbalan Dekan (Pembangunan Pelajar & Pengurusan Prestasi) DR. ROBIATUL ADAWIYAH MOHD@AMAT.