Program Details

/Program Details
Program Details 2018-04-20T11:15:13+00:00

Bachelor of Science in Architecture with Honours

PROGRAM DETAILS

Programme Code: QH00
Medium of instructions: English and Arabic
Duration of Studies:
- Full Time: 3 years (6 semesters)

This three years program provides broad and coherent knowledge and skill base of the discipline of architecture. It aims to inspire and exercise students in a wide and diverse range of experiences so as to develop an independent, creative, experimental and rigorous approach to design. With the integration of Naqli and Aqli knowledge, creative design skills, imaginative vision, strategic thinking, humanistic and ethical understanding, environmental knowledge and technical ability, students are guided in discovering their own vision in architecture within a vibrant and exciting culture assisted by highly qualified academicians.

* This programme is not available for international students

Memiliki Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) dengan mendapat kepujian dalam mata pelajaran Bahasa Malaysia/Bahasa Melayu dan lulus dalam mata pelajaran Sejarah mulai tahun 2013. Kepujian Bahasa Malaysia/Bahasa Melayu kertas Julai diambil kira;

dan

Lulus Peperiksaan Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia (STPM) dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.00 dan mendapat sekurang-kurangnya:

 • Gred C (NGMP 2.00) dalam mata pelajaran Pengajian Am;

dan

 • Gred C (NGMP 2.00) dalam dua (2) mata pelajaran lain

dan

Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 1 (Band 1) dalam Malaysian University English Test (MUET) mengikut tempoh sah laku pada tarikh permohonan.

Memiliki Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) dengan mendapat kepujian dalam mata pelajaran Bahasa Malaysia/Bahasa Melayu dan lulus dalam mata pelajaran Sejarah mulai tahun 2013. Kepujian Bahasa Malaysia/Bahasa Melayu kertas Julai diambil kira;

dan

Lulus Matrikulasi KPM/Asasi UA dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.00;

dan

Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 1 (Band 1) dalam Malaysian University English Test (MUET) mengikut tempoh sah laku pada tarikh permohonan.

Memiliki Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) dengan mendapat kepujian dalam mata pelajaran Bahasa Malaysia/Bahasa Melayu dan lulus dalam mata pelajaran Sejarah mulai tahun 2013. Kepujian Bahasa Malaysia/Bahasa Melayu kertas Julai diambil kira;

dan

Mendapat sekurang-kurangnya Pangkat Jayyid dalam Peperiksaan Sijil Tinggi Agama Malaysia (STAM) Tahun 2018 dan 2017.

dan

Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 1 (Band 1) dalam Malaysian University English Test (MUET) mengikut tempoh sah laku pada tarikh permohonan.

Memiliki Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) dengan mendapat kepujian dalam mata pelajaran Bahasa Malaysia/Bahasa Melayu dan lulus dalam mata pelajaran Sejarah mulai tahun 2013. Kepujian Bahasa Malaysia/Bahasa Melayu kertas Julai diambil kira;

dan

Memiliki kelulusan Diploma UA/Politeknik/IPTS, Diploma Kemahiran Malaysia (DKM), Diploma Lanjutan Kemahiran Malaysia (DLKM), Diploma Vokasional Malaysia (DVM) atau kelulusan lain yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan Malaysia dan diluluskan oleh Senat Universiti (syarat khas program mengikut jenis program yang ditawarkan di UA);

atau

Lulus Peperiksaan Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia (STPM) Tahun 2017 dan sebelumnya dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.00 dan Gred C (NGMP 2.00) dalam tiga (3) mata pelajaran termasuk Pengajian Am;

atau

Lulus Peperiksaan Matrikulasi Tahun 2017 dan sebelumnya dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.00;

atau

Lulus Peperiksaan Sijil Tinggi Agama Malaysia (STAM) Tahun 2016 dan sebelumnya dengan mendapat sekurang-kurangnya Tahap Jayyid;

atau

Lulusan Pra-U Sekolah Sukan Malaysia/GCE A-Level/International Baccalaureate Diploma/Australian Matriculation (AUSMAT) serta kelayakan lain yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerrajaan Malaysia dan diluluskan oleh Senat UA

 

dan

 

Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 1 (Band 1) dalam Malaysian University English Test (MUET) mengikut tempoh sah laku pada tarikh permohonan.

(1) Lulus STPM dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.50

dan

(2) Mendapat sekurang-kurangnya Gred C+ (NGMP 2.33) pada peringkat STPM dalam mata pelajaran berikut:

 • Mathematics (M)/Mathematics (T)
 • Physics

dan

(3) Mendapat sekurang-kurangnya Gred C (NGMP 2.00) pada peringkat STPM dalam mata pelajaran berikut:

 • Chemistry

dan

(4) Mendapat sekurang-kurangnya Kepujian (Gred C) pada peringkat SPM dalam mata pelajaran berikut:

 • Bahasa Arab/Bahasa Arab Tinggi/Bahasa Arab Komunikasi
 • Bahasa Inggeris
 • Physics
 • Chemistry
 • Mathematics
 • Additional Mathematics
 •  Mana-mana DUA (2) mata pelajaran berikut:
  • Pendidikan Islam/Tasawwur Islam/Pendidikan Syariah Islamiyyah/Pendidikan al-Quran dan as- Sunnah

dan

(5) Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 2 (Band 2) dalam Malaysian University English Test (MUET)

dan

(6) Calon tidak mempunyai ketidakupayaan penglihatan dan ketidakupayaan fizikal yang menyukarkan kerja amali

dan

(7) Lulus ujian lukisan dan temu duga yang dikendalikan oleh pihak Universiti.

(1) Lulus Matrikulasi/Asasi dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.75

dan

(2) Mendapat sekurang-kurangnya Gred C+ (NGMP 2.33) pada peringkat Matrikulasi/Asasi dalam mata pelajaran berikut:

 • Mathematics
 • Physics

dan

(3) Mendapat sekurang-kurangnya Gred C (NGMP 2.00) pada peringkat Matrikulasi/Asasi dalam mata pelajaran berikut:

 • Chemistry

dan

(4) Mendapat sekurang-kurangnya Kepujian (Gred C) pada peringkat SPM dalam mata pelajaran berikut:

 • Bahasa Arab/Bahasa Arab Tinggi/Bahasa Arab Komunikasi
 • Bahasa Inggeris
 • Physics
 • Chemistry
 • Mathematics
 • Additional Mathematics
 • Mana-mana DUA (2) mata pelajaran berikut:
  • Pendidikan Islam/Tasawwur Islam/Pendidikan Syariah Islamiyyah/Pendidikan al-Quran dan as-Sunnah

dan

(5) Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 2 (Band 2) dalam Malaysian University English Test (MUET)

dan

(6) Calon tidak mempunyai ketidakupayaan penglihatan dan ketidakupayaan fizikal yang menyukarkan kerja amali

dan

(7) Lulus ujian lukisan dan temu duga yang dikendalikan oleh pihak Universiti.

(1) Memiliki Diploma dalam bidang yang berkaitan dengan program yang dipohon dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.75

dan

(2) Mendapat sekurang-kurangnya Kepujian (Gred C) pada peringkat SPM dalam mata pelajaran berikut:

 • Bahasa Arab/Bahasa Arab Tinggi/Bahasa Arab Komunikasi
 • Bahasa Inggeris
 • Physics
 • Chemistry
 • Mathematics
 • Additional Mathematics
 • Mana-mana DUA (2) mata pelajaran berikut:
  • Pendidikan Islam/Tasawwur Islam/Pendidikan Syariah Islamiyyah/Pendidikan al-Quran dan as-Sunnah

dan

(3) Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 2 (Band 2) dalam Malaysian University English Test (MUET)

dan

(4) Calon tidak mempunyai ketidakupayaan penglihatan dan ketidakupayaan fizikal yang menyukarkan kerja amali

dan

(5) Lulus ujian lukisan dan temu duga yang dikendalikan oleh pihak Universiti.

Tidak ditawarkan

Tidak ditawarkan

A. YURAN PENDAFTARAN

 • Bayaran sekali sahaja sepanjang tempoh pengajian.
PERKARAWARGANEGARA
(RM)
BUKAN WARGANEGARA
(RM)
1Pendaftaran85.0085.00
2Kebajikan30.0030.00
3Minggu Suai Kenal460.00460.00
4Aktiviti Fakulti35.0035.00
5Lain-lain Perkhidmatan30.0030.00
6Kad Matrik10.0010.00
7Alumni50.0050.00
8Pengijazahan dan Konvokesyen*250.00250.00
 JUMLAH A950.00950.00

* Akan dikembalikan dalam mana-mana keadaan berikut:
   1) Pelajar meninggal dunia
   2) Pelajar menarik diri daripada pengajian
   3) Pelajar diberhentikan daripada pengajian sama ada disebabkan tindakan tatatertib atau kegagalan dalam peperiksaan


B. YURAN PENGAJIAN

 • Bayaran berulang setiap semester.

Yuran
Pengajian

Seni BinaKejuruteraan
(QH00)(QK86)
Warga770.00764.00
Bukan Warganegara3,850.003,819.00
 • 'Yuran ini dicaj berdasarkan bilangan jam kredit yang diambil sepanjang pengajian sebagaimana berikut:
  1. Kursus Kategori Kejuruteraan :  RM50.00 per jam kredit @ RM250 (BW)
  2. Kursus Kategori Sains :  RM40.00 per jam kredit @ RM200 (BW)
  3.  Kursus Kategori Sastera :  RM30.00 per jam kredit @ RM150 (BW)

 

C. YURAN ASRAMA

 • Yuran ini dicaj sekiranya pelajar menginap di asrama/kolej kediaman yang disediakan sahaja
PERKARAWARGANEGARA
(RM)
BUKAN WARGANEGARA
(RM)
1Penginapan770.001,540.00
2Aktiviti Kolej Kediaman40.0040.00
 JUMLAH C810.001,580.00

 

D. YURAN PERKHIDMATAN 

 • Item-item ini akan dicaj pada setiap semester.
 PERKARAWARGANEGARABUKAN WARGANEGARA
1Kemudahan Peralatan25.0050.00
2Perpustakaan50.0050.00
3Kokurikulum dan Sukan20.0050.00
4Komputer dan ICT100.00120.00 
5Skim Perkhidmatan Kesihatan Pelajar50.00100.00
6Pengangkutan25.00160.00
7Insurans7.500.00*
8Makmal50.00100.00
9Antarabangsa**75.0075.00
 JUMLAH D402.50705.00

** Dicaj enam (6) semester sahaja berturut-turut (Semester I hingga VI pengajian) dan jumlah caj yuran tersebut, setakat mana yang telah dicaj dan dibayar akan dikembalikan dalam mana-mana keadaan berikut:

 1.  Pelajar meninggal dunia
 2.  Pelajar menarik diri daripada pengajian
 3.  Pelajar diberhentikan daripada pengajian sama ada disebabkan tindakan tatatertib atau kegagalan dalam peperiksaan

Semester

Jenis Yuran Yang Perlu Dibayar
(Warganegara)

Seni BinaKejuruteraan
(QH00)(QK86)
Semester Pertama

A+B+C+D

2,932.502,926.50
Semester berikutnya

B+C+D

1,982.501,976.50

 

Semester

Jenis Yuran Yang Perlu Dibayar
(Bukan Warganegara)

Seni BinaKejuruteraan
(QH00)(QK86)
Semester Pertama

A+B+C+D

7,085.007,054.00
Semester berikutnya

B+C+D

6,135.006,104.00

Bagi pemohon warganegara, permohonan kemasukan ke USIM bagi lepasan STPM/STAM/Matrikulasi dan Diploma/Setaraf adalah melalui aplikasi dalam talian UPU online. Capaian maklumat dan borang permohonan adalah melalui laman web rasmi kemasukan ke Universiti Awam (UA) di http://upu.mohe.gov.my

Contact Us

Student Admissions and Marketing Department
Level 1, Chancellory Building
Universiti Sains Islam Malaysia (USIM)
Bandar Baru Nilai, 71800, Nilai, Negeri Sembilan, MALAYSIA

Phone: +606-798 8000
Email: admission@usim.edu.my

Testimonial


Studying architecture in the Faculty of Engineering and Built Environment had me exposed to the concept of Naqli and Aqli knowledge. We were encouraged to apply these knowledge as a part of our design process that can be served as a guideline to prospective muslim architects in the industrial arena”

FATIN NUR SAKINAH BT ZOLKIFLY (Current student)
Education:
 • Bachelor of Science in Architecture with Honours