Program Details

/Program Details
Program Details 2018-04-20T11:15:13+00:00

Diploma Pascasiswazah Pendidikan (Pendidikan Islam) Universiti Sains Islam Malaysia (USIM)

PROGRAM DETAILS

Programme Code: P201
Medium of instructions: Malay
Duration of Studies:
- Full Time: 2 semesters

<ul><li>Diploma Pascasiswazah Pendidikan (Pendidikan Islam) DPPPI adalah kursus dua semester yang meliputi amali praktikal.</li><li>Menyediakan platform formal bagi para siswazah untuk memperlengkapkan diri dengan kemahiran ikhtisas yang melayakkan mereka untuk menjadi guru yang diiktiraf.</li><li>Membentuk guru yang berkemahiran dalam ilmu akademik dan pedagogi dalam disiplin Pendidikan Islam yang bestari dan berketrampilan dalam pembelajaran dan pengajaran.</li><li>Melatih guru dalam bidang Pendidikan Islam yang dilengkapkan dengan kemahiran-kemahiran khusus yang sangat diperlukan bagi membentuk pelajar yang syumul dan sejajar dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan serta membina masyarakat Islam yang berpegang teguh kepada ajaran Islam dalam meneruskan kelangsungan pembangunan negara.</li><li>Memupuk personaliti guru yang unggul, berketrampilan, berdaya saing dan menjadi penggerak kepada perubahan minda masyarakat dalam memahami konsep Islam yang sifatnya progresif dan semasa.</li><li>Program ini ditawarkan secara pasaran terbuka (open market).<br /><br />*Tidak menjanjikan penempatan</li></ul>

CAREER PROSPECTS

<p>Guru-guru Interim Dini yang sedang bertugas atau Graduan Diploma Pascasiswazah Pendidikan&nbsp; boleh memohon untuk berkhidmat dengan Sekolah-sekolah di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia dan agensi-agensi pendidikan yang lain seperti MARA, Politeknik, Kolej Komuniti, Sekolah Swasta, Sekolah Agama Swasta dan lain-lain.</p>
* This programme is not available for international students

<p>Bayaran secara ansuran.</p>

Admission Requirements (Advanced Diploma)

<p><strong>SYARAT AM UNIVERSITI</strong></p><p>Lulus Ijazah Sarjana Muda dengan Kepujian dari IPTA tempatan atau yang diiktiraf oleh Kerajaan Malaysia dengan PNGK sekurang - sekurangnya 2.75 atau pangkat Jayyid;</p><p>atau</p><p>Kelayakan-kelayakan lain yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan Malaysia dan diluluskan oleh Senat universiti;</p><p>atau</p><p>Pelajar semester akhir pengajian Ijazah Sarjana Muda di IPTA yang diiktiraf oleh Kerajaan Malaysia juga boleh memohon;</p><p>dan</p><p>Lulus Sijil Pelajaran Malaysia (SPM)/Setaraf dengan mendapat kepujian dalam mata pelajaran Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia atau kepujian Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia Kertas Julai;</p><p>dan</p><p>Lulus mata pelajaran Matematik/Matematik Tambahan di peringkat SPM atau Matematik kertas Julai;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;<br />dan</p><p>Lulus Ujian Malaysian Educators Selection Inventory (MEdSI) dan temu duga yang ditetapkan.</p><hr /><p><br /><strong>SYARAT KHAS PROGRAM</strong></p><p>Lulus Ijazah Sarjana Muda dengan Kepujian dalam bidang Pengajian Islam atau yang berkaitan dari mana-mana IPTA Tempatan atau yang diiktiraf oleh Kerajaan Malaysia dengan PNGK sekurang-kurangnya 2.75 atau pangkat Jayyid;</p><p>dan</p><p>Mendapat kepujian sekurang-kurangnya dalam mata pelajaran Bahasa Arab Tinggi/Bahasa Arab Komunikasi dan mana-mana DUA (2) daripada mata pelajaran berikut di peringkat SPM;</p><p>i.&nbsp;&nbsp; &nbsp;Pendidikan Islam<br />ii.&nbsp;&nbsp; &nbsp;Tassawur Islam<br />iii.&nbsp;&nbsp; &nbsp;Pendidikan Syariah Islamiyyah<br />iv.&nbsp;&nbsp; &nbsp;Pendidikan al-Quran dan as-Sunnah;</p><p>dan</p><p>Mendapat sekurang-kurangnya kepujian dalam satu mata pelajaran lain di peringkat SPM;<br />&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;<br />dan</p><p>Sekurang-kurangnya lulus Bahasa Inggeris di peringkat SPM.</p><hr /><p><br /><strong>SYARAT TAMBAHAN</strong></p><p>Calon yang memohon hendaklah sihat tubuh badan, tidak mengidap penyakit mental atau fizikal dan berupaya mengikuti program-program yang dirangka untuk program pengajian ini.</p><p>Calon hendaklah menyemak laman web http://www.jpa.gov.my untuk memastikan Ijazah yang dimiliki mempunyai pengiktirafan JPA.</p><p>&nbsp;</p><hr /><p><strong>Tarikh-tarikh penting Program DPPPI 2019</strong></p><ol><li>Tarikh tutup permohonan : 15 Julai 2019</li><li>Tarikh temuduga/ujian khas: 29 &amp; 30 Julai 2019</li><li>Pendaftaran : 6 September 2019</li><li>Kelas bermula : 14 September 2019</li></ol>

Contact Us

<p><strong>Sebarang Pertanyaan Boleh Menghubungi :</strong></p><p><strong>Mohd Hafidzullah Mohammad Jamil &ndash; Pentadbiran</strong><br />Telefon&nbsp; : 06-7986449 / 013-2738225<br />Emel&nbsp;&nbsp; &nbsp;: <a href="mailto:mhafidzjamil@gmail.com" rel="noopener noreferrer" target="_blank">mhafidzjamil@gmail.com</a>&nbsp;/&nbsp;<a href="mailto:jabatanpendidikanuthsb@gmail.com" rel="noopener noreferrer" target="_blank">jabatanpendidikanuthsb@gmail.com</a></p><p><strong>Pn. Maziahtusima Ishak &ndash; Penyelaras Program</strong><br />Telefon&nbsp; : 06-79868243<br />Emel&nbsp; &nbsp; :&nbsp;<a href="mailto:mshima@usim.edu.my" rel="noopener noreferrer" target="_blank">mshima@usim.edu.my</a>&nbsp;</p><p><strong>Dr. Siti Rosilawati bt Ramlan &ndash; Ketua Program</strong><br />Telefon&nbsp; : 06-7986758<br />Emel&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;:&nbsp;<a href="mailto:rosilawati@usim.edu.my" rel="noopener noreferrer" target="_blank">rosilawati@usim.edu.my</a></p><p><br />**Pemohon diminta mengisi maklumat pemohon di link yang diberikan :<br /><a href="https://ipps.usim.edu.my/" target="_blank">https://ipps.usim.edu.my/</a></p><p>Langkah-langkah pendaftaran</p><ol><li>Buka akaun</li><li>Login dan lengkapkan 13 butiran peribadi</li><li>Hantar pemohonan</li><li>Bayaran proses (RM60)</li></ol><p>&nbsp;</p>