BENGKEL PEMANTAPAN HAFAZAN AL-QURAN FPQS 2018.

//BENGKEL PEMANTAPAN HAFAZAN AL-QURAN FPQS 2018.

Bengkel ini diadakan pada 16-18 hb Nov 2018 di al-Sakinah Eco Resort, Janda Baik. Seramai 35 orang pelajar  menyertai bengkel ini diselia oleh 6 orang fasilitator yang terdiri dari pensyarah FPQS. Antara objektif Bengkel ialah untuk memberi pendedahan kepada pelajar teknik hafazan yang terbaik bagi memudahkan mereka mengikuti kursus hafazan.

2018-12-26T13:24:39+00:00