Visi & Misi

/Visi & Misi
Visi & Misi 2022-11-25T11:01:19+00:00

Visi:

“Memartabatkan Quran dan Sunnah sebagai ruh kecemerlangan ilmu dan insan.”


Misi:

“Bertekad menjadi sebuah fakulti yang terkehadapan dalam bidang pengajian Quran dan Sunnah bagi menyelesaikan isu-isu masyarakat dan Islam “

 

Objektif:

1.  Menawarkan program pengajian yang kompetitif dan diiktiraf di peringkat kebangsaan dan antarabangsa.
2. Melahirkan modal insan yang menguasai cabang bidang pengajian Quran dan Sunnah serta memiliki kemahiran insaniah sesuai dengan tuntutan semasa.
3. Menjalankan penyelidikan yang mengukuhkan visi, misi fakulti dan  universiti.
4. Mengembangkan kepakaran dalam meningkatkan kefahaman dan penghayatan masyarakat terhadap Quran dan Sunnah.
5. Menyokong menjadikan USIM sebagai sebuah institusi ilmu yang  terkehadapan berteraskan pengajian quran dan sunnah.

Objektif Kualiti:
1- Kualiti Program: Memastikan setiap program akademik mendapat dan mengekalkan akreditasi/pengiktirafan dari MQA/Badan Profesional.

2- Kualiti Program: Memastikan setiap kursus di fakulti mencapai sekurang-kurangnya 30% blended learning.

3- Kualiti Graduan: Memastikan 80% daripada pelajar sarjana muda bergraduasi dalam tempoh minimum yang ditetapkan (GOT).

4- Kualiti Graduan: Memastikan Kebolehpasaran Graduan (GE) mencapai 70% bagi setiap program.

5- Kualiti Proses P&P: Nisbah kakitangan akademik kepada pelajar bagi setiap program adalah berdasarkan standard program yang telah ditetapkan oleh pihak MQA, Badan Profesional dan juga JPA.

6- Kualiti Proses P&P: Memastikan 100% fail pengajaran yang lengkap diterima fakulti 2 minggu selepas semester baharu.

7- Kualiti Proses P&P: Memastikan 100% pensyarah mendapat markah e-nilai melebihi 80%.