Visi & Misi

/Visi & Misi
Visi & Misi 2021-07-30T08:10:01+00:00

Visi:

“Memartabatkan Quran dan Sunnah sebagai ruh kecemerlangan ilmu dan insan.”


Misi:

“Bertekad menjadi sebuah fakulti yang terkehadapan dalam bidang pengajian Quran dan Sunnah bagi menyelesaikan isu-isu masyarakat dan Islam “

 

Objektif:

1.  Menawarkan program pengajian yang kompetitif dan diiktiraf di peringkat kebangsaan dan antarabangsa.
2. Melahirkan modal insan yang menguasai cabang bidang pengajian Quran dan Sunnah serta memiliki kemahiran insaniah sesuai dengan tuntutan semasa.
3. Menjalankan penyelidikan yang mengukuhkan visi, misi fakulti dan  universiti.
4. Mengembangkan kepakaran dalam meningkatkan kefahaman dan penghayatan masyarakat terhadap Quran dan Sunnah.
5. Menyokong menjadikan USIM sebagai sebuah institusi ilmu yang  terkehadapan berteraskan pengajian quran dan sunnah.