Objektif

/Objektif
Objektif 2018-12-27T07:30:45+00:00

Objektif:

  1. Menawarkan program pengajian yang kompetitif dan diiktiraf di peringkat kebangsaan dan antarabangsa.

  2. Melahirkan modal insan yang menguasai cabang bidang pengajian Quran dan Sunnah serta memiliki kemahiran insaniah sesuai dengan tuntutan semasa.

  3. Menjalankan penyelidikan yang mengukuhkan visi, misi fakulti dan universiti

  4. Mengembangkan kepakaran dalam meningkatkan kefahaman dan penghayatan masyarakat terhadap Quran dan Sunnah.

  5. Menyokong menjadikan USIM sebagai sebuah institusi ilmu yang terkehadapan berteraskan pengajian quran dan sunnah