MAKLUMAT TEMUDUGA PELAJAR BARU PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PENGAJIAN QIRAAT (QI14), FPQS, USIM SESI 2019/2022

//MAKLUMAT TEMUDUGA PELAJAR BARU PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PENGAJIAN QIRAAT (QI14), FPQS, USIM SESI 2019/2022