Home 2023-04-05T13:26:03+00:00
Find a Course
Search

HIGHLIGHTS!

FPQS Bulletin

GARIS PANDUAN MENJALANI LATIHAN INDUSTRI (LI) FPQS

Lampiran garis panduan pengambilan kursus bersama LI yang telah diluluskan oleh Mesyuarat Fakulti Pengajian Quran dan Sunnah Bil 2/2023 untuk perhatian semua para pensyarah dan pelajar.

SEKALUNG TAHNIAH

Sekalung Tahniah diucapkan kepada Dr. Maisarah Bt Saidin atas penerimaan dana penyelidikan dari Pusat Pungutan Zakat MAIWP berjumlah RM 10,000 di bawah tajuk " PROTOTAIP APLIKASI  HADIS ISYARAT: 5 hADIS ARBAIN NAWAWI [...]

SEKALUNG TAHNIAH

Tahniah diucapkan kepada Prof Madya Dr. Rabiatul Adawiyah Mohd @Amat atas kenaikan pangkat ke DS54  berkuatkuasa Noverber 2022.

Video