Program Details

/Program Details
Program Details 2018-04-20T11:15:13+00:00

Bachelor of Qiraat Studies with Honours

PROGRAM DETAILS

Programme Code: QI14
Medium of instructions: English and Arabic
Duration of Studies:
- Full Time: 4 years (8 semesters)
<p>Memiliki Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) dengan mendapat <strong>kepujian dalam mata pelajaran Bahasa Malaysia/Bahasa Melayu dan lulus dalam mata pelajaran Sejarah mulai tahun 2013. Kepujian Bahasa Malaysia/Bahasa Melayu kertas Julai diambil kira</strong><strong>;</strong></p><p><strong>dan</strong></p><p>Lulus Peperiksaan Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia (STPM) dengan mendapat sekurang-kurangnya <strong>PNGK 2.00</strong> dan mendapat sekurang-kurangnya:</p><ul><li><strong>Gred C (NGMP 2.00) dalam mata pelajaran Pengajian Am;</strong></li></ul><p><strong>dan</strong></p><ul><li><strong>Gred C (NGMP 2.00) dalam dua (2) mata pelajaran lain</strong></li></ul><p><strong>dan</strong></p><p><strong>Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 1 (Band 1) </strong>dalam <em>Malaysian University English Test</em> (MUET) mengikut tempoh sah laku pada tarikh permohonan.</p>
<p>Memiliki Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) dengan mendapat <strong>kepujian dalam mata pelajaran Bahasa Malaysia/Bahasa Melayu dan lulus dalam mata pelajaran Sejarah mulai tahun 2013. Kepujian Bahasa Malaysia/Bahasa Melayu kertas Julai diambil kira</strong><strong>;</strong></p><p><strong>dan</strong></p><p>Lulus Matrikulasi KPM/Asasi UA dengan mendapat sekurang-kurangnya <strong>PNGK 2.00;</strong></p><p><strong>dan</strong></p><p><strong>Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 1 (Band 1) </strong>dalam <em>Malaysian University English Test</em> (MUET) mengikut tempoh sah laku pada tarikh permohonan<strong>.</strong></p>
<p>Memiliki Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) dengan mendapat <strong>kepujian dalam mata pelajaran Bahasa Malaysia/Bahasa Melayu dan lulus dalam mata pelajaran Sejarah mulai tahun 2013. Kepujian Bahasa Malaysia/Bahasa Melayu kertas Julai diambil kira</strong><strong>;</strong></p><p><strong>dan</strong></p><p>Mendapat sekurang-kurangnya Pangkat <strong>Jayyid dalam Peperiksaan Sijil Tinggi Agama Malaysia (STAM) Tahun 2018 dan 2017.</strong></p><p><strong>dan</strong></p><p><strong>Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 1 (Band 1) </strong>dalam <em>Malaysian University English Test</em> (MUET) mengikut tempoh sah laku pada tarikh permohonan.</p>
<p>Memiliki Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) dengan mendapat <strong>kepujian dalam mata pelajaran Bahasa Malaysia/Bahasa Melayu dan lulus dalam mata pelajaran Sejarah mulai tahun 2013. Kepujian Bahasa Malaysia/Bahasa Melayu kertas Julai diambil kira</strong><strong>;</strong></p><p><strong>dan</strong></p><p>Memiliki kelulusan <strong>Diploma UA/Politeknik/IPTS, Diploma Kemahiran Malaysia (DKM), Diploma Lanjutan Kemahiran Malaysia (DLKM), Diploma Vokasional Malaysia (DVM) atau kelulusan lain yang diiktiraf setaraf dengannya</strong> oleh Kerajaan Malaysia dan diluluskan oleh Senat Universiti (syarat khas program mengikut jenis program yang ditawarkan di UA);</p><p><strong>atau</strong></p><p>Lulus Peperiksaan Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia <strong>(STPM) Tahun 2017 dan sebelumnya</strong> dengan mendapat sekurang-kurangnya <strong>PNGK 2.00</strong> dan <strong>Gred C (NGMP 2.00) dalam tiga (3) </strong><strong>mata pelajaran termasuk</strong> <strong>Pengajian Am</strong>;</p><p><strong>atau</strong></p><p>Lulus Peperiksaan <strong>Matrikulasi Tahun 2017 </strong><strong>dan sebelumnya</strong> dengan mendapat sekurang-kurangnya <strong>PNGK 2.00</strong>;</p><p><strong>atau</strong></p><p>Lulus Peperiksaan Sijil Tinggi Agama Malaysia <strong>(STAM) Tahun 2016 dan sebelumnya</strong> dengan mendapat sekurang-kurangnya <strong>Tahap Jayyid;</strong></p><p><strong>atau</strong></p><p>Lulusan Pra-U Sekolah Sukan Malaysia/GCE <em>A-Level</em>/<em>International Baccalaureate Diploma</em>/<em>Australian Matriculation (AUSMAT)</em> serta kelayakan lain yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerrajaan Malaysia dan diluluskan oleh Senat UA</p><p><strong>dan</strong></p><p><strong>Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 1 (Band 1) </strong>dalam <em>Malaysian University English Test</em> (MUET) mengikut tempoh sah laku pada tarikh permohonan.</p>
<p>Memiliki Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) dengan mendapat kepujian dalam mata pelajaran Bahasa Malaysia/Bahasa Melayu dan lulus dalam mata pelajaran Sejarah mulai tahun 2013. Kepujian Bahasa Malaysia/Bahasa Melayu kertas Julai diambil kira;</p><p>dan</p><p>Lulus Peperiksaan Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia (STPM) dengan mendapat sekurang-kurangnya&nbsp;PNGK 2.00 dan mendapat sekurang-kurangnya:</p><ul><li>Gred C (NGMP 2.00) dalam mata pelajaran Pengajian Am;</li></ul><p>dan</p><ul><li>Gred C (NGMP 2.00) dalam dua (2) mata pelajaran lain</li></ul><p>dan</p><p><br />Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 1 (Band 1) dalam Malaysian University English Test (MUET) mengikut tempoh sah laku pada tarikh permohonan.</p>
<p>Memiliki Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) dengan mendapat kepujian dalam mata pelajaran Bahasa Malaysia/Bahasa Melayu dan lulus dalam mata pelajaran Sejarah mulai tahun 2013. Kepujian Bahasa Malaysia/Bahasa Melayu kertas Julai diambil kira;</p><p>dan</p><p>Lulus Matrikulasi KPM/Asasi UA dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.00;</p><p>dan</p><p>Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 1 (Band 1) dalam Malaysian University English Test (MUET) mengikut tempoh sah laku pada tarikh permohonan.</p>
<p>Memiliki Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) dengan mendapat kepujian dalam mata pelajaran Bahasa Malaysia/Bahasa Melayu dan lulus dalam mata pelajaran Sejarah mulai tahun 2013. Kepujian Bahasa Malaysia/Bahasa Melayu kertas Julai diambil kira;</p><p>dan</p><p>Mendapat sekurang-kurangnya Pangkat Jayyid dalam Peperiksaan Sijil Tinggi Agama Malaysia (STAM) Tahun 2018 dan 2017.</p><p>dan</p><p>Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 1 (Band 1) dalam Malaysian University English Test (MUET) mengikut tempoh sah laku pada tarikh permohonan.</p>
<p>Memiliki Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) dengan mendapat kepujian dalam mata pelajaran Bahasa Malaysia/Bahasa Melayu dan lulus dalam mata pelajaran Sejarah mulai tahun 2013. Kepujian Bahasa Malaysia/Bahasa Melayu kertas Julai diambil kira;</p><p>dan</p><p>Memiliki kelulusan Diploma UA/Politeknik/IPTS, Diploma Kemahiran Malaysia (DKM), Diploma Lanjutan Kemahiran Malaysia (DLKM), Diploma Vokasional Malaysia (DVM) atau kelulusan lain yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan Malaysia dan diluluskan oleh Senat Universiti (syarat khas program mengikut jenis program yang ditawarkan di UA);</p><p>atau</p><p>Lulus Peperiksaan Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia (STPM) Tahun 2017 dan sebelumnya dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.00 dan Gred C (NGMP 2.00) dalam tiga (3) mata pelajaran termasuk Pengajian Am;</p><p>atau</p><p>Lulus Peperiksaan Matrikulasi Tahun 2017 dan sebelumnya dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.00;</p><p>atau</p><p>Lulus Peperiksaan Sijil Tinggi Agama Malaysia (STAM) Tahun 2016 dan sebelumnya dengan mendapat sekurang-kurangnya Tahap Jayyid;</p><p>atau</p><p>Lulusan Pra-U Sekolah Sukan Malaysia/GCE A-Level/International Baccalaureate Diploma/Australian Matriculation (AUSMAT) serta kelayakan lain yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerrajaan Malaysia dan diluluskan oleh Senat UA</p><p>dan</p><p>Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 1 (Band 1) dalam Malaysian University English Test (MUET) mengikut tempoh sah laku pada tarikh permohonan.</p>
<p><strong>(1) </strong>Mendapat sekurang-kurangnya <strong>Kepujian (Gred C)</strong> pada peringkat SPM dalam mata pelajaran berikut:</p><ul><li>Bahasa Arab/Bahasa Arab Tinggi/Bahasa Arab Komunikasi</li><li><strong>Mana-mana</strong> <strong>DUA (2)</strong> daripada mata pelajaran berikut:</li><li>Pendidikan Islam/Tasawwur Islam/Pendidikan Syariah Islamiyyah/Pendidikan al-Quran dan as-Sunnah</li></ul><p><strong>dan</strong></p><p><strong>(2)</strong> Mendapat sekurang-kurangnya <strong>Lulus (Gred E) </strong>pada peringkat SPM dalam mata pelajaran Bahasa Inggeris.</p><p><strong>dan</strong></p><p><strong>(3)</strong> Lulus <strong>temu duga</strong> yang dilaksanakan oleh pihak Universiti.</p><p> </p><p> </p><p> </p><p> </p><p> </p><p> </p><p> </p><p><strong>Catatan:</strong></p><p><em>Untuk makluman, pemohon perlu memiliki <strong>Sijil Tahfiz Malaysia, atau Sijil Tahfiz Darul Quran atau mana-mana Sijil Tahfiz Quran</strong> yang di iktraf oleh Senat Universiti yang akan disahkan semasa proses temu duga.</em></p>
<p><strong>(1)</strong> Memiliki Diploma dalam bidang yang berkaitan dengan program yang dipohon dengan mendapat sekurang-kurangnya <strong>PNGK 2.70</strong></p><p><strong>dan</strong></p><p><strong>(2)</strong> Mendapat sekurang-kurangnya<strong> Kepujian (Gred C)</strong> pada peringkat SPM dalam mata pelajaran berikut:</p><ul><li>Bahasa Arab/Bahasa Arab Tinggi/Bahasa Arab Komunikasi</li><li><strong>Mana-mana</strong> <strong>DUA (2)</strong> daripada mata pelajaran berikut:<ul><li>Pendidikan Islam/Tasawwur Islam/Pendidikan Syariah Islamiyyah/Pendidikan al-Quran dan as-Sunnah</li></ul></li></ul><p><strong>dan</strong></p><p><strong>(3)</strong> Mendapat sekurang-kurangnya <strong>Lulus (Gred E)</strong> pada peringkat SPM dalam mata pelajaran Bahasa Inggeris.</p><p><strong>dan</strong></p><p><strong>(4)</strong> Lulus <strong>temu duga</strong> yang dilaksanakan oleh pihak Universiti</p><p> </p><p><strong>Catatan:</strong></p><p><em>Untuk makluman, pemohon perlu memiliki <strong>Sijil Tahfiz Malaysia, atau Sijil Tahfiz Darul Quran atau mana-mana Sijil Tahfiz Quran</strong> yang di iktraf oleh Senat Universiti yang akan disahkan semasa proses temu duga.</em></p>