BENGKEL KEPIMPINAN PELAJAR PMFPQS 2019-2020

//BENGKEL KEPIMPINAN PELAJAR PMFPQS 2019-2020

Pihak pengurusan Fakulti Pengajian al-Quran dan Sunnah (FPQS) di bawah Timbalan Dekan Hal Ehwal Pelajar dan Alumni Y. Bhg Dr Ahmad Kamel Mohamed, telah berjaya menganjurkan Bengkel Kepimpinan & Pengurusan Organisasi untuk pimpinan pelajar Persatuan Mahasiswa Fakulti Pengajian Quran Dan Sunnah (PMFPQS) sesi 2019-2020  pada 1-3 hb November 2019 di D’Qnut Resort,  Kuala Linggi, Melaka.  Seramai 40 orang pimpinan mahasiswa yang menjadi peserta dalam bengkel ini dengan dibantu oleh fasilitator-fasilitator yang terdiri dari pensyarah-pensyarah FPQS iaitu Dr. Zulhilmi Mohamed Nor, KP SPM, Dr. Muhammad Arif Musa, KP QM, Dr Zainora Daud, KP Qiraat dan Dr. Amiruddin Mohd Sobali, Penyelaras Latihan Industri dan Jalinan Komuniti yang diketuai oleh Y.Bhg Prof Madya dr. Mohd Zohdi Mohd Amin, Timbalan Dekan Akademik FPQS.

 

2019-12-05T14:43:21+00:00