Bengkel Perancangan Strategik dan Semakan KPI

//Bengkel Perancangan Strategik dan Semakan KPI

 

Pada 20-21 Ogos 2019, telah diadakan satu bengkel khas bagi Perancangan Strategik dan Semakan Pencapaian KPI bagi separa tahun 2019. Bengkel tersebut yang melibatkan semua pensyarah di Fakulti Pengajian al-Quran dan as-Sunnah diadakan di Avani Goldcoast, Sepang.

Kata-kata aluan Dekan FPQS

 

 

Aktiviti Berkumpulan

 

2019-09-17T16:00:19+00:00