PELANTIKAN DEKAN BAHARU

//PELANTIKAN DEKAN BAHARU

 

Seluruh warga Fakulti Pengajian Quran dan Sunnah, Universiti Sains Islam Malaysia (USIM) merakamkan ucapan tahniah kepada Prof. Madya Dr. Mohd Zohdi Mohd Amin atas pelantikan beliau sebagai Dekan Baharu.  Dengan pelantikan ini juga, diharapkan agar beliau terus komited dan dedikasi dalam mengurus tadbir fakulti ke arah pembangunan pelajar yang berdaya saing dan berkemahiran tinggi berteraskan intregrasi ilmu aqli dan naqli. Didoakan semoga dikurniakan taufiq dan hidayah dari Allah SWT dalam usaha beliau untuk melaksanakan tanggungjawab ini.

Sehubungan dengan itu, pihak fakulti juga merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan jutaan terima kasih kepada Prof. Dr. Muhammad Mustaqim Mohd Zharif atas curahan bakti dan keringat beliau dalam mentadbir fakulti sepanjang tempoh beliau memangku jawatan sebagai Dekan Fakulti pada sesi yang lalu. Semoga segala penat lelah beliau dihitung oleh Allah SWT sebagai amal soleh yang memberatkan neraca timbangan amal kelak.

2021-04-18T13:09:42+00:00