Penerbitan di Jurnal Socpus

///Penerbitan di Jurnal Socpus

Jutaan tahniah diucapkan kepada Dr. Siti Fatimah Mohd Tawil dan Prof. Madya Dr. Khairul Anuar bin Mohamad atas pencapaian mereka berdua dalam penerbitan artikel di Jurnal Scopus. Pihak fakulti mengharapkan usaha seperti ini tidak terhenti setakat ini sahaja bahkan mampu disambung oleh para pensyarah lain di FPQS.

2021-07-16T14:26:50+00:00